Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

21/1/2019
Logo link to home

Suomen Aurinkotekniikassa noudatetaan kehittämäämme Meidän Tapa -konseptia, joka ohjaa kaikkea toimintaamme niin myynnissä, kuin asennuksessa.

Kolmannen tilikauden päättyessä toteutimme asiakastyytyväisyyskyselyn, jossa selvitimme miten asiakkaamme ovat Meidän Tapa -konseptin kokeneet ja täyttyvätkö omalle toiminnallemme asetetut laatukriteerit. Kyselyssä konsepti pilkottiin pienempiin osa-alueisiin ja kokonaistyytyväisyyden lisäksi toiminnan laatua tarkasteltiin palveluketjun eri vaiheissa.

TUTUSTU TULOKSIIN YHTEENVEDOSSA

Lähes poikkeuksetta palvelumme käynnistyy asiantuntijamme ja asiakkaan kohtaamisella. Vastaajista 93% kertoi myyjän olleen asiantunteva tai erittäin asiantunteva. Laadukkaan lopputuloksen kannalta tärkeintä on asiakkaan tarpeen ymmärtäminen ja 96% vastaajista koki meidän ymmärtäneen hänen tarpeensa hyvin tai erittäin hyvin.

Onnistuneen tarvekartoituksen ja asiantuntevuuden ansiota 80% vastaajista kokee lupaamiemme hyötyjen toteutuneen hyvin tai erittäin hyvin. Asiakkaat, jotka ovat päätyneet aurinkopaneeleiden hankintaan taloudelliseen kannattavuuteen liittyvistä syistä, olivat luvattujen hyötyjen toteutumiseen keskimääräistä tyytyväisempiä.

Tyytymättömien osuus oli noin prosentti ja loput vastaajista kertoivat hyödyntäneensä aurinkosähköä niin lyhyen ajan, etteivät halunneet ottaa kantaa hyötyjen toteutumiseen.

97% vastaajista kertoi Aurinkotekniikan hinnan olleen edullisempi tai saman hintainen kuin kilpaileva tarjous. Kilpailijoita edullisempia olimme 73% tapauksissa.

Hoidamme itse kaikkien projektien toteutuksen. 91% vastaajista koki asennuksen sopimisen sujuneen hyvin tai erittäin hyvin. Asennuksen jälkeen tapahtuvan yhteydenpidon koki hyväksi tai erittäin hyväksi 86% vastaajista.

Aurinkosähköjärjestelmien asentamisesta vastaavat omat asentajamme ja asiakaskokemuksen kannalta asennuksen sujuvuudella on valtava merkitys, koska palveluketjun aikana asiakas on eniten tekemisissä asennusryhmän kanssa. Asentajiemme palveluhenkisyyden koki hyväksi tai erittäin hyväksi 96% vastaajista ja asennuksen siisteyden totesi hyväksi tai erittäin hyväksi 94% vastaajista.

Kyselyyn vastaajista 95% on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä hankintaan. Aurinkotekniikan asiakaskokemustakuvaava NPS-luku on 77.

Kysyttävää? Haluatko tarjouksen?
Täytä lomake niin olemme sinuun yhteydessä.

Minulle saa lähettää sähköpostilla tietoa Aurinkotekniikan tuotteista ja palveluista sekä muista kiinnostavista aiheista. Suostumuksen voi peruuttaa klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Lisätietoja käytännöistä löydät tietosuojaselosteestamme.

Kiitos yhteydenotosta!
Oops! Something went wrong while submitting the form.