Energianhallintaa aamusta aamuun. Tutustumaan laajaan valikoimaamme aurinkopaneeleja ja muita energianhallintaratkaisuja.
Lue lisää

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Aurinkotekniikka Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Päivitetty viimeksi 10.8.2018.

Rekisterinpitäjä:
Suomen Aurinkotekniikka Oy
Maantie 1
11100 Riihimäki

Rekisterinpitäjä:
Ville Tiainen
Maantie 1
11100 Riihimäki
044 979 5042
ville.tiainen@aurinkotekniikka.fi

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen perusteet, tarkoitus ja säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterin käyttötarkoitus on Suomen Aurinkotekniikka Oy asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös takuutietojen säilyttämiseen ja hallintaan. Tietoja voidaan käyttää Suomen Aurinkotekniikka Oy toiminnan kehittämiseen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Suomen Aurinkotekniikka Oy omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Henkilötietoja kerätään henkilöltä, joka on ostanut tai pyytänyt tarjouksen Suomen Aurinkotekniikka Oy:n palveluista. Asioidessaan rekisterinpitäjän kanssa henkilö antaa itse tietoja itsestään joko syöttämällä ne järjestelmään tai ilmoittamalla ne rekisterinpitäjän edustajalle muulla tavoin.

Asiakassuhteeseen liittyviä tietoja kertyy myös rekisterinpitäjän omassa toiminnassa; Suomen Aurinkotekniikka Oy:n omistamien kotisivujen yhteydenottolomakkeiden, aurinkolaskurin ja yhteistyökumppaneiden kautta, sekä erilaisissa markkinointitilaisuuksissa, kuten toritapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa toteutetuissa kampanjoissa.

Tämän lisäksi hankimme yhteystietoja yhteistyökumppaneiltamme.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
-      Henkilön etu- ja sukunimi
-      Katuosoite
-     Postinumero
-      Puhelinnumero
-      Sähköpostiosoite

Henkilötietoja säilytetään asiakasrekisterissä sopivaksi katsottu aika. Passiiviset tai virheellistä tietoa (esimerkiksi muuttunut osoite tai puhelinnumero) sisältävät asiakkuudet poistetaan viimeistään viiden vuoden kuluttua.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään rekisteröidyn pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Suomen Aurinkotekniikka Oy tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille.

Asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin on käyttöoikeudet vain määrätyillä henkilöillä, joilla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään. Rekisteriin tallennetut tiedot on säädetty salassa pidettäväksi.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla vain tietoon oikeutetuille, määrätyille henkilöille.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen Suomen Aurinkotekniikka Oy, Tietosuoja, Maantie 1, 11100 Riihimäki.

Pyynnön esittäjän tulee todistaa rekisterinpitäjälle henkilöllisyytensä sovitulla tavalla sovitussa paikassa. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Käyttäjä seuranta:
Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka eroaa keksipohjaisesta seurannasta, yhdistäen useamman käyttäjäistunnon tiedot yhteen. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen Suomen Aurinkotekniikka Oy, Tietosuoja, Maantie 1, 11100 Riihimäki.

Pyynnön esittäjän tulee todistaa rekisterinpitäjälle henkilöllisyytensä sovitulla tavalla sovitussa paikassa. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).