Aurinkovoimalan kasvattaminen

3/9/2020
Logo link to home

Aurinkosähkön hyödyntäminen on upea asia. Usein aurinkosähkön tuottaminen johtaa haluun tuottaa ilmaista sähköä vielä enemmän! Oman voimalan todellinen tuotto selviää käyttökokemuksien myötä, joiden pohjalta laajentamisen hyötyjä on helppo laskea.

Laajentaminen on teoriassa yksinkertaista; vanhaan järjestelmään lisätään aurinkopaneeleita ja tuotetun aurinkosähkön määrä kasvaa.

Ennen laajennuspäätöksen tekemistä on kuitenkin muutama asia, jotka on hyvä ottaa huomioon. Autamme mielellämme näiden asioiden selvittämisessä:

1. Järkevä laajennus

Nykyisen aurinkovoimalan tuotto (ja vaikutus sähkölaskuun) on hyvä pohja miettiä laajentamista.

Joskus laajentamisen taustalla on lisääntynyt sähkönkulutus. Talouteen on esimerkiksi hankittu sähköauto tai öljylämmitys on korvattu tehokkaalla lämpöpumpulla. Tällöin on järkevää tehdä arvio siitä, kuinka paljon aurinkosähköä tulisi saada lisää. Joissain tapauksissa voi olla järkevä jopa tuplata nykyisen järjestelmän koko.

2. Älyominaisuudet

Aurinkopaneeleiden lisäksi järjestelmään on mahdollista liittää uusia älyominaisuuksia. Esimerkiksi aurinkopaneeleiden tuotantoa tai kodin sähkönkulutusta voidaan seurata etänä reaaliajassa. Suomalainen GEF Vision on tähän tarkoitukseen hyvä ratkaisu.


Kun katolta alkaa tulla yhä enemmän sähköä on hyvä miettiä miten varmistetaan, että valtaosa tuotannosta saadaan käytettyä itse. Sähkökuormanohjauksessa on lyhyesti kyse siitä, että kodin sähkölaitteiden käyttöä ohjataan älylaitteilla aurinkopaneeleiden kannalta järkevään ajankohtaan. Yksinkertaisimmillaan kyse on lämminvesivaraajaan kellokytkinohjauksesta. On kyse minkälaisesta ohjauksesta hyvänsä, sillä saadaan myös aurinkosähkövoimalan omakäyttöastetta nostettua.

 

3. Käytettävissä oleva pinta-ala

Laajentamista mietittäessä on hyvä muistaa fyysiset realiteetit. Aurinkopaneelit ovat noin metrin leveitä, reilut 164cm korkeita, eikä niitä mahdu katolle määräänsä enempää. Toisaalta, aurinkovoimaloita on harvoin mitoitettu ”katto täyteen” -filosofialla, jolloin lappeella pitäisi olla hyvin tilaa järjestelmän laajentamiseksi.

4. Vanhan invertterin hyödyntäminen

Isoin kysymysmerkki liittyy vanhaan invertteriin ja sen käyttämiseen laajennuksessa. Mikäli vanhaa invertteriä halutaan hyödyntää, tulee selvittää tarkkaan tekniset rajat, joiden puitteissa laajennus on sallittua tehdä.

Aurinkovoimala on mahdollista ylimitoittaa invertterin kokoon nähden, joten useimmissa tapauksissa vanha invertteri on tältä osin hyödynnettävissä. Eri inverttereissä on erilaiset rajat siihen, kuinka paljon järjestelmää on mahdollista ylimitoittaa ja kuinka moneen ryhmään paneeleita voidaan kytkeä.

Toinen iso kysymys vanhan invertterin hyödyntämisessä liittyy uusiin standardeihin. Fingridin voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimuksen VJV2018 dokumentin myötä on päivitetty pientuotantolaitteistojen standardit VDE-AR-N 4105 2018:11 sekä SFS-EN 50549-1. Päivittyneet standardit korvaavat aiemmin voimassa olleet VDE-AR-N 4105 2011:8 sekä SFS-EN 50438.

Standardin päivittyminen ei vaikuta jo asennettuihin aurinkovoimaloihin, vaikka järjestelmä olisi toteutettu vanhan standardin mukaisella invertterillä. Laajentamista mietittäessä on ensisijaisen tärkeä selvittää täyttääkö nykyinen invertteri uudet standardit. Ymmärrettävästi verkkoyhtiö ei enää anna kytkentälupaa vanhan standardin mukaiselle inverttereille ja tämä koskee myös voimalan laajentamista. Sähköurakoitsijan tehdessä verkkoyhtiöilmoitusta tie nousee pystyyn, mikäli laajennus on tehty vanhan standardin mukaiseen invertteriin. Kytkentälupa jää saamatta.

Mikäli olemassa oleva invertteri todetaan riittämättömäksi (standardien tai laajennusmahdollisuuksien osalta) ongelma voidaan ratkaista toteuttamalla laajennus kokonaan omalla invertterillään. Tämän jälkeen katolta tulevaa tasasähköä käsittelee yhden sijaan kaksi invertteriä. Tässä vaihtoehdossa puhutaan ehkä enemmänkin ”toisen aurinkovoimalan” hankkimisesta, kuin varsinaisesta laajentamisesta.

Vanha laite on mahdollista korvata uudemmalla ja tehokkaammalla invertterillä, joka mahdollistaa laajennuksen tekemisen ja on uusien standardien mukainen. Tässä vaihtoehdossa on myös se etu, että kasvatetun järjestelmän invertteri saadaan jälleen takuun piiriin.

Mikäli vanha invertteri on standardien mukainen, mutta se joudutaan vaihtamaan riittämättömien ominaisuuksien vuoksi, kannattaa selvittää invertterin jälleenmyyntiarvo. Mikäli et halua itse lähteä myymään käytettyä invertteriä, me maksamme siitä hyvityshinnan.

Invertteriin liittyy paljon teknisiä kysymyksiä, jotka tulee selvittää ennen laajennuksen tekemistä. Kyse on sähköturvallisuudesta, joten on suositeltavaa kääntyä aiheessa aurinkosähkönammattilaisten puoleen. Autamme mielellämme voimalan laajentamiseen liittyvien asioiden selvittämisessä.

5.Virtuaaliakku

Järjestelmän laajentaminen tulee todennäköisesti johtamaan tilanteeseen, jossa ylituotantoa menee nykyistä enemmän myytäväksi. Tämä ei ole huono asia, sillä ylituotannosta hyvitetään sähkön spot-hinnan mukainen korvaus, joka on yleensä keskipäivällä järkevällä tasolla.


Virtuaaliakku mahdollistaa ylituotannon tehokkaamman hyödyntämisen omassa käytössä. Kyseessä on palvelu, jota muutamat sähköyhtiöt tarjoavat. Tästä voit tutustua Helenin virtuaaliakkuun. Lyhyesti kerrottuna virtuaaliakku on palvelu, johon ylituotantoa ladataan myöhempää käyttöä varten. Esimerkiksi siten, että päivällä syntynyt ylituotanto tallennetaan virtuaaliakkuun, josta se käytetään seuraavana yönä.

Mikäli olet kiinnostunut virtuaaliakun hyödyntämisestä, selvitämme mikä vaihtoehto on sinulle sopivin.

Aurinkoista alkusyksyä kaikille!

Teksti: Ville Tiainen, Suomen Aurinkotekniikka

Asiantuntijamme auttavat aurinkosähkövoimalasi kasvattamiseen liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä:

Paavo Uusitalo
Asiakaspäällikkö
044 989 8634
paavo.uusitalo@aurinkotekniikka.fi