AURINKOSÄHKÖÄ TALOYHTIÖIHIN ASUKKAIDEN ENERGIAYHTEISÖILLÄ

Logo link to home

Taloyhtiöissä on merkittävä aurinkosähkön kasvupotentiaali. Asuinkerros- ja rivitaloissa asuu yli 2,6 miljoonaa suomalaista ja rakennuksia on lähes 142 000. Aalto-yliopistossa viime kesänä toteutetun kuluttajakyselyn mukaan aurinkosähkön hankinta kiinnostaa asunto-osakeyhtiöiden osakkeenomistajia: yli neljännes vastasi hankkivansa aurinkosähköä erittäin todennäköisesti, jos yhteisövoimalan osuus maksaa 900 euroa. Aurinkosähkön hankinnan yleisimmiksi hyödyiksi koettiin uusiutuvan energian hyödyntäminen, päästöttömyys ja omavaraisuus. Tulokset osoittivat toisaalta, että aurinkosähkön hankinnan pitää olla vaivatonta ja taloudellista, jotta taloyhtiön päätöksenteossa enemmistön voi saada investoinnin kannalle.


Taloyhtiön asukkaiden yhteisövoimaloita jarruttaa vielä lainsäädäntö


Taloyhtiöiden asukkaat ovat nyt Suomessa aurinkosähkön hyödyntäjinä väliinputoajia. Aurinkosähkö on kannattavaa pientuottajille sillä ehdolla, että he voivat säästää omaan käyttöön tuotetulla aurinkosähköllä ostosähkön kuluja energian, sähköverojen ja energiaperusteisten siirtomaksujen osalta. Taloyhtiöissä sähkön mittausjärjestelyt estävät nyt aurinkosähkön oman käytön. Ongelmana on, että taloyhtiön johtoja pitkin asukkaille kulkevaa aurinkosähköä kohdellaan nykyisen lainsäädännön mukaisesti sähköverojen ja siirtomaksujen osalta samoin kuin aurinkosähkö kulkisi jakeluverkkoyhtiön sähköverkon kautta sähkömarkkinoille myytäväksi. Menettely on tämä, vaikka fysiikan lakien mukaan aurinkosähkö kulkeutuu aina ensimmäisenä asukkaiden kulutukseen taloyhtiön kiinteistöverkon sisällä käymättä siirtoyhtiön sähköverkossa. Maksut voi kiertää vain mittavalla sähkömittariremontilla, jonka toteuttaminen on hankalaa. Siksi aurinkosähkö on toistaiseksi taloyhtiöissä hyvin harvinaista.


Älymittarit voidaan valjastaa energiayhteisöjen palveluksi


FinSolar -hankkeessa on tutkittu erilaisia aurinkosähkön hyödyntämismalleja taloyhtiöissä vuodesta 2014 alkaen. Selvitysten pohjalta on todettu, että vaivattomin ja joustavin tapa mahdollistaa pientuotanto asukkaille on aurinkosähkön hyvityslaskenta- eli virtuaalimittarointimalli. Hyvityslaskentaa kokeillaan parhaillaan taloyhtiöissä Helsingissä ja Oulussa yhteistyössä paikallisten sähkönsiirtoyhtiöiden kanssa. Piloteissa aurinkosähkö jaetaan yhteisövoimalasta taloyhtiöiden asukkaille tietokoneohjelman ja älykkäiden sähkömittarien avulla. Pilottien kokemusten perusteella hyvityslaskenta toimii teknisesti hyvin ja se  myös istuu asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoon.


Jotta hyvityslaskentapalvelu olisi kaikkien suomalaisten hyödynnettävissä, tarvitaan muutoksia mittausasetukseen.


Valoa tunnelin päässä - energiayhteisöt mahdollistava lainsäädäntö on tulossa!


Hyvä uutinen on, että Suomen älyverkkotyöryhmä sekä EU:n uudistetut energiadirektiivit ovat tuomassa korjauksen ongelmaan. EU edellyttää nyt jäsenmailtaan energiayhteisöjen mahdollistavan lainsäädäntökehikon asettamista. Työ- ja elinkeinoministeriö on lupaillut, että tarvittavat lakimuutokset ovat valmistumassa vuoden 2019 loppuun mennessä. Kunhan muutokset ovat hyväksytty, suomalaisille taloyhtiöiden asukkaille aukenee mahdollisuus toimia pientuottajina yhteisvoimalasta omistamiensa osuuksien kautta.


Nyt tarvitaan edelläkävijöitä - naapurit seuraavat sitten perässä

Kuluttajatutkimuksista tunnetaan eräänlainen aurinkopaneelien “dominoefekti”. Kun yhteen taloon tulee voimala, niin usein se johtaa voimaloiden yleistymiseen naapurustossa. Hankintapäätöksiin vaikuttaa tuttavien ja lähellä asuvien ihmisten esimerkki.

Jos taloyhtiössäsi on innostusta ja mahdollisuuksia toimia edelläkävijänä, niin keskustelut aurinkosähkön hankinnasta kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin. Päätöksenteko vie taloyhtiöissä kuitenkin aikansa. Edelläkävijöiden rooli on tärkeä, sillä esimerkin voima on puhtaiden energiaratkaisujen leviämisen kannalta mittaamaton!

Kirjoittaja:

FinSolar-projektijohtaja ja tutkija Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto

Artikkeli on kirjoitettu osana STEK:n päärahoittamaa FinSolar -hanketta www.finsolar.net

Uusimmat artikkelit

AURINKOPANEELEIDEN KIERRÄTTÄMINEN

AURINKOPANEELEIDEN KIERRÄTTÄMINEN

Aurinkosähköasiantuntijamme Taru Rantaruoko selvitti opinnäytetyössään Aurinkopaneelien kierrättämisen mahdollisuudet Suomessa.

AURINGOSTA ENEMMÄN ENERGIAA NANORAKENTEEN AVULLA

AURINGOSTA ENEMMÄN ENERGIAA NANORAKENTEEN AVULLA

Paljas piiaurinkokennon pinta heijastaa yli 30 % sille saapuvasta valosta.

SUOMEN MERKITYKSELLISIN AURINKOSÄHKÖALAN TOIMIJA?

SUOMEN MERKITYKSELLISIN AURINKOSÄHKÖALAN TOIMIJA?

Vuonna 2019 Suomessa tuotettiin aurinkopaneeleilla 170 GWh sähköä. Arkielämästä tutummalla mittayksiköllä ilmaistuna määrä on 170 miljoonaa kilowattituntia.