MIKÄ IHMEEN KYSYNTÄJOUSTO - MIKSI GEF VISION™

Logo link to home

Pienen otannan kyselyssä tiedusteltiin sähköalan termistöjen ymmärtämistä.  Ilmeni, että lähes kaikille kyselyyn vastanneille oli selvää, mitä etäluettava sähkömittari tarkoittaa. Yli puolet vastanneista tunnisti terminä pörssisähkön, mutta vain joka kymmenennelle oli tuttua, mitä sähkönkysyntäjousto tarkoittaa. Olen esittänyt tuttavapiirissäni vastaavia kiusallisia kysymyksiä aiheeseen liittyen ja saanut vastaukseksi lähinnä epäuskoisia katseita, mutta avannut sillä myös mielenkiintoisia keskusteluja kysyntäjoustosta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

KYSYNTÄJOUSTO

Yösähkö on lähes kaikille tuttu termi. Se on jo pitkään käytössä ollut tapa, jolla ohjataan kotitalouksien kulutusta ajalle, jolloin sähkönkulutus on muutoin vähäisempää. Kysyntäjousto on terminä kuluttajille vieraampi, mutta periaatteessa kyse on lähes samasta asiasta; oman kulutuksen siirtämisestä sähköverkon kannalta edullisimpaan ajankohtaan, asumismukavuuden kärsimättä.

Aurinkovoimalan yhteydessä asennettava GEF Vision™ voi toimia paitsi tuotannon seurannassa, myös kulutuksen ohjauksessa. Aurinkoisen päivän sähköntuotanto voidaan ohjata esimerkiksi lämminvesivaraajalle, jos muuta kulutusta ei kotitalouksessa tällöin ole. Myös talven tuottamattomina aikoina GEF Vision™ etsii edullisimman ajankohdan lämminvesivaraajan lämmittämiseen.

TEHOPERUSTEINEN SIIRTOHINNOITTELU

Sähkömarkkinoilla eletään vahvassa muutosten tuulessa. Uusiutuvien energiamuotojen hajautettu tuotanto kasvaa ja tavallisten kuluttajien mahdollisuus ryhtyä sähkön pientuottajaksi on tänä päivänä helppoa ja taloudellisesti kannattavaa. Uusiutuvat energiamuodot ovat omalla tavallaan joustamattomia, mutta verkon toiminta on kuitenkin mitoitettava siellä liikuteltavan huipputehon mukaisesti. Lisäksi pientuotantolaitokset vähentävät sähköverkossa liikkuvan energian määrää, ja se lisää paineita veloittaa siirrosta kiinteistöjen huipputehon mukaan.

Mikäli sähkön siirtomaksut tulevat tulevaisuudessa olemaan huipputehoperusteisia, viimeistään se herättää omakotiasujan miettimään omaa kulutuskäyttäytymistään. Yleisellä tasolla niin paljon parjattu tekoäly nouseetässä(kin) kohdin arvoon arvaamattomaan. GEF Vision™ huolehtii siitä, etteivät suurimmat sähkökuormat ole yhtäaikaisesti päällä ja tuo sen myötä huomattavia säästöjä niin kuluttajalle kuin sähkön toimittajalle. Mitä laajemmin ja tarkemmin pystymme kulutustamme ohjaamaan, sitä vähemmän tulee kulutuspiikkejä. Samalla tuontisähkön määrä pysyy maltillisena, ja ennen kaikkea, verkosta ostettavan sähkön hinta pysyy kurissa. Avainlipun omaava tekoäly tässä kohdin siis tuo Suomeen lisää työtä ja myös vähentää tuontienergian tarvetta!

Tuontisähkön määrä on merkittävä myös kesällä, kun sähkön ja lämmön yhteistuotantoa ei ole. Jokainen aurinkosähkövoimala osaltaan vähentää tuontienergian tarvetta ja lisää näin energiaomavaraisuuttamme. Voimakkaat panostukset ja laajamittainen tuotekehityksemme GEF Vision™ palveluun tähtää siihen, että me suomalaiset voimme kukin oman kulutuskäyttäytymisen häiriintymättä liikaa, osallistua energiaomavaraisuuden lisäämiseen niin kotitaloustasolla, kuin myös valtakunnallisella tasolla.

Teksti: Miia Lehtinen, Asiakaspäällikkö, GreenEnergy Finland

Aurinkosähköjärjestelmiin erikoistuneen lappeenrantalaisyritys GreenEnergy Finland Oy:n kehittämä älykäsGEF Vision™ -pilvipalvelu yleistyy kovaa vauhtia aurinkosähkövoimaloiden tuotannon seurannassa ja kiinteistön varaavien sähkökuormien ohjauksessa. Palvelulla on jo yli 1500 tyytyväistä käyttäjää. GEF Vision-palvelukokonaisuudelle on myönnetty suomalaisen työn Avainlippu.

Valtaosa käyttäjistä hyödyntää palvelua aurinkosähkövoimalan tuotannon seurantaan, joka toimii sekä selain- että mobiiliversioina (iOS ja Android). Viime vuosina palvelu on laajentunut myös lämminvesivaraajien ja tänä vuonna myös lämpöpumppujen ja akustojärjestelmien ohjaukseen. GEF Vision™ voidaan asentaa jälkiasenteisesti myös olemassa oleviin aurinkosähköjärjestelmiin tai pelkästään kulutuksenohjausta varten.

Uusimmat artikkelit

AURINKOPANEELEIDEN KIERRÄTTÄMINEN

AURINKOPANEELEIDEN KIERRÄTTÄMINEN

Aurinkosähköasiantuntijamme Taru Rantaruoko selvitti opinnäytetyössään Aurinkopaneelien kierrättämisen mahdollisuudet Suomessa.

AURINGOSTA ENEMMÄN ENERGIAA NANORAKENTEEN AVULLA

AURINGOSTA ENEMMÄN ENERGIAA NANORAKENTEEN AVULLA

Paljas piiaurinkokennon pinta heijastaa yli 30 % sille saapuvasta valosta.

SUOMEN MERKITYKSELLISIN AURINKOSÄHKÖALAN TOIMIJA?

SUOMEN MERKITYKSELLISIN AURINKOSÄHKÖALAN TOIMIJA?

Vuonna 2019 Suomessa tuotettiin aurinkopaneeleilla 170 GWh sähköä. Arkielämästä tutummalla mittayksiköllä ilmaistuna määrä on 170 miljoonaa kilowattituntia.