RAULI - KIINNITYSJÄRJESTELMÄ AURINKOPANEELEIDEN HARJAKATTOASENNUKSIIN

Logo link to home

Syksyllä 2019 toimme markkinoille RAULI -kiinnitysjärjestelmän. Se suunniteltiin yhteistyössä Nesco Oy:n kanssa. Tavoitteena oli tehdä aurinkopaneeleiden asennuksesta nopeampaa ja yksinkertaisempaa kuin mitä markkinoilla olevat järjestelmät tähän mennessä olivat tarjonneet.


IDEA SYNTYI HITAISTA JA TYÖLÄISTÄ TIILIKATTOASENNUKSISTA
Omien kiinnikkeiden suunnittelu alkoi Suomen Aurinkotekniikka Oy:n ensimmäisen toimintavuoden syksyllä vuonna 2016. Tiilikatoilla käytössä olleet kiinnikkeet vaativat tiilien loveamisen altapäin kulmahiomakoneella. Se oli työnä hyvin hidasta ja kipinöiden takia työturvallisuuden kannalta riskialtista. Lisäksi rakenteisiin piti asentaa apuruoteet, joiden paikoilleen asentaminen vei myös runsaasti aikaa. Tämä näkyi asennusajassa, sillä tiilikattoasennukset olivat lähes poikkeuksetta kaksipäiväisiä. Tämä toi lisäkustannuksia suoraan myös asiakkaille.

Aloin pohtia - insinööri kun olen - voisiko tiilikattokiinnityksiä tehdä jotenkin järkevämmin. Uuden tiilikiinnikkeen idea syntyikin nopeasti, ja ensimmäiset prototyypit tulivat konepajalta ulos pari kuukautta myöhemmin. Muutamien testien jälkeen kiinnikkeeseen tehtiin vielä pieniä muutoksia ja alkukeväästä 2017 lähtien asensimme kaikki tiilikatot RAULI NORDIC PRO STRONG -kiinnikkeillä. Oma kiinnike toi merkittävän kilpailuedun. Järkevästi suunniteltu kiinnike lyhensi aurinkovoimalan asennusaikaa yhdellä työpäivällä eikä kattotiiliin tarvinnut tehdä tiiltä haurastuttavaa lovea.


SEURAAVAKSI KEHITETTIIN
HARJAKATTOKIINNIKKEET
Ongelmia havaittiin myös muissa markkinoilla olevissa harjakattokiinnikkeissä. Niiden laatu ja soveltuvuus oli usein aika heikkoa. Valtaosa kiinnikkeistä tuodaan Kaakkois-Aasiasta, jossa ne on suunniteltu täysin erilaiseen ilmastoon ja kattorakenteisiin. Olimme käyttäneet paljon myös Euroopassa ja Suomessakin valmistettuja kiinnikkeitä. Käytännön testeissä todettiin monien kiinnikkeiden olevan laadultaan hyvin kyseenalaisia. Esimerkiksi kattoasentaja sai väännettyä sormivoimin useammankin eri vesikattokiinnikkeen rusetille. Tällaisia ei voinut käyttää asennuksissa, joille myönnetään pitkä tuote ja -asennustakuu. Näistä kokemuksista oppineena lähdimme suunnittelemaan uutta kiinnikettä muihin harjakattomateriaaleihin.  

Kehitystyön tuloksena 2018 syntyi RAULI NORDIC PRO ALL IN ONE -kiinnike, joka sopii useimmille peltikatoille, lukko- ja saumakatoille sekä huopakatolle. Kiinnike on pitkä, jolloin paino jakautuu pitkälle alueelle katon pinnalla ja mahdollistaa esimerkiksi ruuvien asentamisen juuri oikeaan kohtaan ruoteiden keskelle. Se on materiaaliltaan erittäin vahvaa ja kestävää, sinkittyä polttopulverimaalattua suurlujuusterästä. Siihen sopii suoraan useampi eri markkinoilla oleva alumiinikisko, missä on T-pulttikiinnitys.


ALL BLACK ON ALAN AMMATTILAISTEN SUUNNITTELEMA JA VALMISTAMA
RAULI ALL BLACK -tuotesarjaa suunniteltaessa tilanne oli ainutlaatuinen. Vuonna 2019 pääsimme aloittamaan kiinnikkeiden suunnittelun Orimattilassa toimivan Nesco Oy:n kanssa. Kiinnikkeiden kehitystyö otti tässä vaiheessa valtavan harppauksen eteenpäin. Nesco on markkinajohtaja rännien ja kattoturvatuotteiden valmistamisessa Suomessa. Yritykseltä löytyy vuosikymmenien kokemus teräsrakentamisesta. Yhteistyö toi saman suunnittelupöydän ääreen osaajia kahdesta eri ammattiryhmästä. Tuotekehityksessä käytiin keskustelua aurinkopaneeleiden asentamiseen liittyvistä yksityiskohdista, sekä laadukkaiden komponenttien suunnitteluun ja valmistukseen liittyvistä asioista. 

Orimattilan tehtaalla on käytössä nykyaikaiset automatisoidut tuotantomenetelmät. Lisäksi käytössä on testilaboratorio, jossa erilaisia kiinnikevariaatioita päästiin testaamaan nopeasti. Aurinkopaneelialan jokavuotinen ongelma on ollut tuotteiden saatavuus sesongin ollessa kuumimmillaan. Nescon suuri tuotantokapasiteetti varmistaa RAULI-tuotteiden nopean saatavuuden ympäri vuoden.

Valmistusmateriaaliksi valittiin Ruukin (SSAB) suurlujuusteräs, jota käytetään mm. autoteollisuudessa auton korien törmäysrakenteissa. Materiaali on todella vahvaa eikä se anna aurinkopaneelien kiinnityksessä periksi.

Valmistusmateriaalin myötä tuotteiden kotimaisuusaste on 100 %. RAULI-tuotteiden suunnittelu ja valmistus tapahtuu kokonaan Suomessa – ja kotimaisesta materiaalista. Näin ollen tuotteille myönnetään kolmenkymmenen vuoden takuu. ->

KIINNIKKEET TESTATTIIN KOVISSA TESTIOLOSUHTEISSA
Turvallisuus ja kestävyys on yksi tärkeimmistä kattokiinnikkeen ominaisuuksista. Turvallisuuden kannalta tärkeä asia moniin halvempiin kiinnikkeisiin nähden on kaksipistekiinnitys. Jokainen RAULI-vesikattokiinnike kiinnitetään ruoteisiin kiinni kahdesta pisteestä. Käytännössä aurinkopaneeli on asennettuna kahden asennuskiskon päälle ja asennuskiskoissa on kiinnikkeitä noin metrin välein. Lumikuorma jakautuu aurinkopaneelin kohdalla yhteensä neljän eri kattoruoteen päälle, jolloin esimerkiksi lumikuorman rasitus kattorakenteisiin jää mahdollisimman pieneksi. 

RAULI-kiinnikkeiden kestävyyttä on testattu monipuolisesti. Erilaiset vetotestit on tehty pelkille kattokiinnikkeille sekä myös asennuskokonaisuuksille aurinkopaneelien kanssa. Pelkkä yksi kiinnike kestää vetoa satoja kiloja irtoamatta katon suuntaisesti ja kattoa kohden (lumikuorma) sekä kohtisuoraan katosta poispäin (tuulikuorma). 

Rajuin esimerkki yhdestä kuormitustestistä tehtiin laskemalla 1330 kg massa yhden testikaton kiinnikkeisiin ja kiskoihin asennetun aurinkopaneelin päälle. Se vastasi reilua 800 kg lumikuormaa yhdelle neliömetrille. Kuormaa heilutettiin voimakkaasti ja näin pyrittiin simuloimaan mahdollista rajua lumikuormitustilannetta. Näin suurta lumikuormaa ei todellisuudessa Pohjoismaissa ole odotettavissa, mutta RAULI-kiinnikkeet kestivät tämän testin ilman ongelmia.

Myös tuulen aiheuttamaa nostetta testattiin laajasti. Kaikkia kiinnikkeitä sekä kiskoihin asennettuja paneeleita vedettiin taljalla testikatosta ylöspäin. Näin varmistettiin, että järjestelmän kaikki komponentit kestävät myös tuulen aiheuttaman nostevoiman. On turvallisuuden kannalta tärkeää, ettei kiinnikkeet ja sitä kautta koko järjestelmä pääse irtoamaan katon pinnasta irti.


ASENNUS KÄY NOPEASTI JA HELPOSTI
ALL BLACK -tuotesarja poikkeaa kaikista markkinoilla olevista aurinkopaneelien kiinnitysjärjestelmistä merkittävästi. Kehittämämme ”Easy Click” -kiinnitysmenetelmä mahdollistaa asennuskiskon kiinnittämisen vesikattokiinnikkeeseen ilman pultteja, käsivoimin. Lisäksi asennuskisko toimii teleskooppimaisesti, jolloin kiskoa ei tarvitse jatkaa erillisillä jatkopaloilla. Nämä ominaisuudet nopeuttavat asennusta merkittävästi. Asennusyritys pystyy lyhyemmässä ajassa toimittamaan enemmän aurinkovoimaloita, mikä näkyy luonnollisesti myös asiakkaan maksamassa loppuhinnassa. Kiskoja saa tilauksesta jopa kuuden metrin pituisena. Profiilit menevät kiinnikkeisiin paikoilleen muutamassa minuutissa isollekin aurinkopaneelikentälle.

All Black -sarjan tiilikiinnike noudattaa samaa periaatetta kuin aikaisemman Nordic-sarjan tiilikiinnike. Tiiltä ei tämänkään kiinnikkeen kanssa tarvitse loveta. Edellisestä mallista poiketen uudelleen muotoiltu kiinnike tulee tiilten välistä, pystysauman kohdalta katon puolelle. Lisäksi kiinnikkeen päälle tuleva paino kohdistuu suoraan kattoruoteisiin. Tämä ratkaisu tuotiin markkinoille ensimmäisenä Suomessa.

RAULI-KIINNITYSJÄRJESTELMÄ TEKEE AURINKOVOIMALASTA TYYLLIKKÄÄN
Yksi suunnittelun lähtökohdista oli tuoda markkinoille myös tyylikäs kiinnitysjärjestelmä. Aurinkopaneelit ovat paitsi talotekniikkaa, myös esteettinen hankinta. Ne ovat katolla tulevien vuosikymmenien ajan ja ovat osa talon ulkonäköä.

ALL BLACK -sarjan komponentit maalataan Orimattilan tehtaalla täysin mustiksi. Kun mustalle katolle asennetaan mustat aurinkopaneelit ja saman värinen kiinnitysjärjestelmä, lopputulos on viimeistelty. Järjestelmä ei erotu katolta, koska paneeliston reunoilla ei ole pitkiä hukkapätkiä harmaata alumiiniprofiilia. Komponentteja saa tarvittaessa myös maalattuna kaikkiin RR- sekä RAL-värikartan väreihin, jolloin ne saadaan sopimaan erivärisiin paneeleihin ja kattoihin. Varastotuotteena löytyy myös vaaleanharmaat paneelikiinnikkeet paneeleille, jossa on harmaat kehykset.


TARVITSETO RÄÄTÄLÖIDYT KIINNIKKEET?
Mikäli perusmalliston tuotteista ei löydy kohteeseen sopivia kiinnikkeitä, on mahdollista saada myös räätälöidyt RAULI-tuotteet nopealla toimitusajalla. Teemme kartoituksen ja sen pohjalta ehdotuksen sopivasta kiinnitysratkaisusta. Tiimissämme on aurinkosähkö- ja kattoalan ammattilaisia sekä mekaniikkasuunnittelun asiantuntijoita. Hyödynnämme uusimpia 3D-suunnitteluohjelmia ja monipuolista metallityöstökoneiden valikoimaa. Tällä kokonaisuudella varmistamme, että kohteeseen yksilöllisesti suunniteltu kiinnitysjärjestelmä on aina laadukas ja kestävä.


TUOTEKEHITYS JATKUU JA TUOTEPERHE KASVAA

RAULI-kiinnikkeiden tuotekehitys on hyvässä vauhdissa ja teemme koko ajan töitä kiinnikkeiden kehityksen eteen. Tuoteperhe myös laajenee kuluvan vuoden aikana uusilla kiinnitysratkaisuilla. Harjakatot ovat vain yksi kattotyyppi, ja esimerkiksi seinä- ja tasakattoasennusten kiinnikkeissä olemme havainneet monia erilaisia kehitystarpeita.

RAULI-kiinnikkeille on rakennettu koko Suomen kattava jakeluverkosto, ja kiinnikkeitä on saatavilla aurinkosähköalan ammattilaisilta. Kysy siis omalta aurinkopaneelimyyjältäsi, tullaanko paneelit asentamaan Suomen olosuhteisiin valmistetuilla, nopean asennuksen mahdollistavilla ja tyylikkään lopputuloksen takaavilla RAULI-kiinnikkeillä!  Lue lisää kotisivuiltamme raulibrackets.fi ja seuraa meitä somessa #raulibrackets @raulibrackets

Teksti: Rauli Wathen,

Tekninen johtaja, Yrittäjä,
Suomen Aurinkotekniikka Oy
Rauli Wathén vastaa Suomen Aurinkotekniikan aurinkopaneeliasennuksista ja on toinen yrityksen perustajista. Hän on myös RAULI-kiinnikkeiden suunnittelun takana.

Uusimmat artikkelit

AURINKOPANEELEIDEN KIERRÄTTÄMINEN

AURINKOPANEELEIDEN KIERRÄTTÄMINEN

Aurinkosähköasiantuntijamme Taru Rantaruoko selvitti opinnäytetyössään Aurinkopaneelien kierrättämisen mahdollisuudet Suomessa.

AURINGOSTA ENEMMÄN ENERGIAA NANORAKENTEEN AVULLA

AURINGOSTA ENEMMÄN ENERGIAA NANORAKENTEEN AVULLA

Paljas piiaurinkokennon pinta heijastaa yli 30 % sille saapuvasta valosta.

SUOMEN MERKITYKSELLISIN AURINKOSÄHKÖALAN TOIMIJA?

SUOMEN MERKITYKSELLISIN AURINKOSÄHKÖALAN TOIMIJA?

Vuonna 2019 Suomessa tuotettiin aurinkopaneeleilla 170 GWh sähköä. Arkielämästä tutummalla mittayksiköllä ilmaistuna määrä on 170 miljoonaa kilowattituntia.